10 Cyfle i Ailosod ac Ailgychwyn System Gofal wedi’i Gynllunio y GIG
17 Medi 2020

Fe wnaeth ein hadroddiad ddarganfod bod llawer o gleifion yn dal i wynebu amseroedd aros hir ond mae yna nawr gyfle unigryw i greu system gofal wedi'i gynllunio gwell.

 

 

 

 

 

Related News

A all Cymru ymdopi ag effaith ariannol y pandemig ar lywodraeth leol?

Hoffem gael eich adborth