Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

  • Mae'r Cynllun Blynyddol hwn yn cwmpasu'r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2024 a 31 Mawrth 2025 ac mae'n cynnwys gwybodaeth ychwanegol am ein huchelgeisiau tymor hwy a'n dangosyddion perfformiad allweddol.

    Mae'r Cynllun Blynyddol hwn yn nodi pwynt canol ein strategaeth bum mlynedd ac yn amlinellu ein blaenoriaethau o ran ein gwaith archwilio a sut rydym yn gweithredu fel busnes.

    Yn ein Cynllun Blynyddol, rydym yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am ein rhaglen waith a'r gwaith newydd yr ydym yn bwriadu ei ddechrau yn 2024-25, yn ogystal â chynnwys cynlluniau i wella amseroldeb ein gwaith archwilio perfformiad yn y GIG a chyrff llywodraeth leol ac adfer archwilio cyfrifon yr 800 o gyrff cyhoeddus ledled Cymru i amserlenni cyn y pandemig dros y blynyddoedd nesaf.  

CAPTCHA