Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
Cyngor Sir Ceredigion – Yr Wybodaeth Ddiweddaraf ar y Sefyllfa Ariannol o ran Sicrwydd ac Asesu Risg 2021–22
09 Ionawr 2023

Yn dilyn ein llythyr diweddar yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y cynnydd o ran Sicrwydd ac Asesu Risg 2021–22, dywedom y byddem yn rhoi sylwadau ar rai agweddau penodol ychwanegol ar ein gwaith sicrhau ac asesu risg a wnaed gennym. Mae’r llythyr yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar gynnydd sefyllfa ariannol y Cyngor ar gyfer 2021–22.

Mae’r Cyngor yn sefydlog yn ariannol, a helpwyd yn ddiweddar gan gyllid ychwanegol oddi wrth Lywodraeth Cymru. Fodd bynnag, mae cyflawni arbedion arfaethedig cynaliadwy yn y dyfodol mewn hinsawdd ariannol sy’n gynyddol heriol yn risg ariannol sylweddol a pharhaus.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth