clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru
Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Asesiad Sicrwydd a Risg 2021-22 – Diweddariad ar y sefyllfa ariannol
10 Ionawr 2023

Mae’r Cyngor yn sefydlog yn ariannol, a helpwyd yn ddiweddar gan gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru, ond mae angen iddo ddatblygu cynllun cynaliadwy i fynd i’r afael â phwysau o ran costau a chau ei fwlch o ran cyllid yn y tymor canolig mewn hinsawdd ariannol sy’n fwyfwy heriol. 

Hoffem gael eich adborth