Llun o weithiwr iechyd benywaidd proffesiynol
Adroddiad briffio ar ddata ynghylch Gweithlu’r GIG
Mae ein briff data Gweithlu'r GIG yn amlygu'r heriau sy'n wynebu'r GIG yng Nghymru

Mae ein briff data wedi'i gynllunio i ddod ag ystod o fetrigau a thueddiadau at ei gilydd sy'n helpu i ddangos yr heriau y mae angen eu goresgyn yn lleol ac yn genedlaethol o fewn y GIG yng Nghymru. 

Mae'r heriau hynny'n sylweddol ac nid ydynt yn unigryw i Gymru, fodd bynnag, rhaid mynd i'r afael â nhw os yw'r GIG am aros yn addas i'r diben ac yn lle gwerth chweil i weithio.

Related News

Mae Briff Data newydd yn amlygu heriau'r gweithlu sy'n wynebu'r GIG yng Nghymru

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA