Report cover
Adroddiad Ansawdd Archwilio 2022: Meithrin ymddiriedaeth mewn archwilio

Mae ein hymrwymiad i ansawdd archwilio uchel yn sail i'n holl waith a gwneud penderfyniadau.

Mae Adroddiad Ansawdd Archwilio 2022 yn nodi:

  • Ein hymrwymiad i ansawdd;
  • Y model tair llinell sicrwydd; a
  • Canlyniad ein trefniadau monitro ansawdd.

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA