Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Mae yna heriau a chyfleoedd unigryw i ddatblygu fel Uwch Archwilydd

03 Ionawr 2023
 • Ymunais ag Archwilio Cymru fel Hyfforddai Graddedig yn syth allan o'r brifysgol yn 2018, ar ôl cael fy nenu at y cyfle i gyfrannu at y gwaith maen nhw'n ei wneud o ran dal y sector cyhoeddus i gyfrif, tra'n ennill cymhwyster proffesiynol.

  Ar ôl cymhwyso cefais fy nyrchafu i Uwch Archwilydd, ac rwy'n mwynhau'r gyfrifoldeb uwch y mae hyn yn ei olygu.

  Rwyf wedi gweithio ar archwiliadau ar draws llywodraeth leol, iechyd, a llywodraeth ganol, ac nid oes unrhyw ddau archwiliad yr un fath - mae gan bob un ei heriau a'i chyfleoedd unigryw ei hun ar gyfer datblygu. Fel Uwch Archwilydd mae mwy o gyfrifoldeb i mi ar archwiliadau mwy o faint ac rwyf yn arwain ar rai llai o faint. Mae hyn yn golygu cysylltu â staff cleientiaid ac ategu aelodau'r tîm gyda'u gwaith.

  Mae amgylchedd gweithio ategol iawn yn Archwilio Cymru, wrth i gydweithwyr sy'n gweithio ar draws gwahanol archwiliadau helpu ei gilydd gyda meysydd cymhleth, ac rydym yn cynnal llawer o drafodaethau manwl am ein gwaith pan rydym yn y swyddfa. Rwyf hefyd yn treulio llawer o amser yn annog hyfforddeion, gyda'u gwaith archwilio o ddydd i ddydd a'u hastudiaethau proffesiynol, sy'n rhoi boddhad mawr i mi.

  Ynglŷn â'r awdur

  Mae Jayana Williams yn Uwch Archwilydd o fewn Archwilio Ariannol yng Nghaerdydd. Ymunodd ag Archwilio Cymru yn 2018 fel graddedig gyda gradd ym Mathemateg o Brifysgol Bryste.