Publications

 • aaa
  Cyngor Sir Ceredigion - Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020

  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion.

  Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019. Mae’r crynodeb o’n harchwiliad yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 • aaa
  Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth Leol o ganlyniad i'r Pandemig COVID-19
  Yr oedd rhai cynghorau mewn sefyllfa well na’i gilydd i ymdrin ag effaith ariannol sylweddol y pandemig
 • person yn yr ystafell ddosbarth
  Trefniadau Cyflenwi ar gyfer Absenoldeb Athrawon: Dilyniant
  Yn 2013, fe wnaethom edrych ar drefniadau cyflenwi ar gyfer absenoldeb athrawon, gan weithio gydag Estyn – sef arolygiaeth ysgolion Cymru. Rydym yn asesu’r sefyllfa…
 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll
  Mae'r adroddiad cryno hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ar gyfer atal a chanfod twyll.
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg - Asesiad Strwythuredig 2020
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Fe wnaed y gwaith i helpu i…
 • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys - Asesiad Strwythuredig 2020
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys. Fe wnaed y gwaith i helpu i ateb gofyniad…
 • Addysg a Gwella Iechyd Cymru - Asesiad Strwythuredig 2020
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 ar gyfer Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC). Fe wnaed y gwaith i helpu…
 • aaa
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Asesiad Strwythuredig 2020
  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (y Bwrdd Iechyd). Mae'r gwaith…
 • aaa
  Cod Ymarfer Archwilio
  Mae’r Cod yn rhagnodi’r ffordd y dylai archwiliadau a swyddogaethau eraill yr Archwilydd Cyffredinol gael eu gweithredu, ac mae’n corffori beth sy’n ymddangos i’r Archwilydd…
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll
  Mae’r Bwrdd Iechyd yn dangos ymrwymiad i atal twyll, mae ganddo drefniadau addas i roi cymorth i atal a chanfod twyll ac mae’n gallu ymateb yn briodol lle mae twyll yn…
 • Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru - Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll
  Mae’r adroddiad cryno hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau atal a chanfod twyll Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae ein hasesiad yn seiliedig ar adolygiadau o…

Our publications cover a range of audit work completed at public bodies, including:

 • central government
 • local councils
 • health boards
 • police forces
 • fire services, and 
 • national parks.

Use the search function to look for a specific report. Or filter the results to help you locate a publication on a particular topic, sector, area or year.

If you require any of our publications in an alternative format and/or language please contact us.

Older reports

Access reports dated before 2010, on the UK web archive [opens in new window]. You can also contact us direct and we will be happy to provide you with an electronic copy.