Publications

 • Delwedd ar glawr adroddiad Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol – Cyngor Castell-nedd Port Talbot
  Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau.

 • Delwedd ar glawr adroddiad Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol – Cyngor Castell-nedd Port Talbot
  Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio…
 • Delwedd ar glawr adroddiad Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol – Cyngor Sir Penfro
  Cyngor Sir Penfro – Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol
  Gwnaethom yr asesiad hwn gan fod cynaliadwyedd ariannol yn parhau i fod yn risg i gynghorau roi trefniadau priodol ar waith i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau…
 • Thumbnail image of the report cover
  Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus 2021
  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi tueddiadau allweddol mewn cyllid cyhoeddus ac yn nodi rhai o'r materion allweddol ar gyfer darparu gwasanaethau yn y dyfodol. 
 • Cyngor Sir Fynwy – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Cyngor Sir Fynwy – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio…
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio…
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Adolygiad o drefniadau’r Cyngor i ddod yn ‘Gyngor Digidol’: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Adolygiad o drefniadau’r Cyngor i ddod yn ‘Gyngor Digidol’
  Ar y cyfan, roedd arnom eisiau deall a oes gan y Cyngor drefniadau effeithiol i gefnogi ei uchelgeisiau i ddod yn gyngor digidol. Roedd hyn yn cynnwys archwilio sut y mae’r…
 • Cyngor Sir Gaerfyrddin – Adolygiad o Wasanaethau Gwastraff: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Cyngor Sir Gaerfyrddin – Adolygiad o Wasanaethau Gwastraff
  Fe wnaeth ein gwaith adolygu pa un a oes gan y Cyngor drefniadau priodol yn eu lle i gynllunio a darparu ei wasanaethau gwastraff yn gynaliadwy.
 • Image of a town and the words - Regenerating town centres in Wales
  Adfywio Canol Trefi yng Nghymru
  Mae canol trefi wrth wraidd bywyd Cymru
 • Cyngor Sir y Fflint – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Cyngor Sir y Fflint – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio…
 • Image of a student working
  Cyllid myfyrwyr
  Rheolaeth effeithiol gan Lywodraeth Cymru ond mae angen mwy o sancsiynau rhag ofn na fydd darpariaeth

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael mynediad i adroddiadau a gyhoeddwyd cyn 2010 ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.