Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys: llywodraeth ganolog, cynghorau lleol, byrddau iechyd, lluoedd heddlu, gwasanaethau tân, a parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Pynciau
Sectorau
Adroddiadau
Ardal

Gallwch gael gafael ar adroddiadau hŷn ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]

Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.

Cyhoeddiad Archwilio Cymru
golygfa o'r awyr o Gwm Rhondda

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Crynodeb Archwi...

Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Archwilio Cymru
llun o gronfa ddŵr ym Merthyr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Crynodeb Archwilio B...

Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Archwilio Cymru
llaw yn dal potel o dabledi

Peilot Paru Data Fferylliaeth Gymunedol

Rydym wedi ymgymryd â phrosiect peilot data fferylliaeth gymunedol gan weithio gyda Gwasanaeth Atal Twyll GIG Cymru.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o Sir Fynwy

Cyngor Sir Fynwy – Rheoli’r Rhaglen Gyfalaf

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A oes gan y Cyngor drefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian o ran dylunio a chyflawni ei raglen gyfalaf?

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Pont ym Meddgelert, Gwynedd, Gogledd Cymru

Cyngor Gwynedd – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2023

Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Gwynedd.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o weithiwr gofal iechyd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Adolygiad o Drefn...

Ar y cyfan, canfuom fod y Bwrdd Iechyd yn canolbwyntio’n ddigonol ar ei heriau gweithlu sylweddol.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o Geredigion

Cyngor Sir Ceredigion – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2023

Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Ceredigion.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o Sir Powys

Cyngor Sir Powys – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2023

Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Sir Powys.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Cyllid
Llun o Sir Abertawe

Cyngor Dinas a Sir Abertawe – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2...

Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Dinas a Sir Abertawe.

Gweld mwy
Cyhoeddiad Llywodraethu
Llun o Ynys Môn

Cyngor Sir Ynys Môn – Gosod amcanion llesiant

Aethom ati i ateb y cwestiwn cyffredinol 'I ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth osod ei amcanion llesiant newydd?'

Gweld mwy