Cyhoeddiad

 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022

  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022
  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Adolygiad Rheoli Perfformiad
  Gwnaethom adolygu trefniadau rheoli perfformiad y Cyngor er mwyn sefydlu pa mor dda y maent yn hysbysu'r Cyngor o gynnydd wrth gyflawni ei flaenoriaethau. Pan gafodd yr…
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022
  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022
  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022
  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.
 • clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bro Morgannwg – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022
  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bro Morgannwg.
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Asesiad Strwythuredig 2022
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2022 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022
  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Castell-nedd Port Talbot.
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Iechyd a Gofal Digidol Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2022
  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein gwaith archwilio yn 2022, gydag Awdurdod Iechyd Arbennig Iechyd Digidol a Gofal Cymru i gyflawni ein cyfrifoldebau o dan…
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Iechyd a Gofal Digidol Cymru – Asesiad Strwythuredig 2022
  Canolbwyntiwyd ar drefniadau corfforaethol IGDC ar gyfer sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio'n effeithlon, yn effeithiol, ac yn economaidd, ac yn benodol, llywodraethu;…

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael mynediad i adroddiadau a gyhoeddwyd cyn 2010 ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.