Data Tools

 • Health icons
  Offeryn Data Cyllid GIG Cymru - hyd at fis Mawrth 2021

  Edrychwch ar dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan…

 • Thumbnail image of the report cover
  Adroddiad Cydraddoldeb 2019-20

  Eisiau gwybod am ein hymrwymiadau i ddarparu amgylchedd gwaith sy’n…

 • aaaaaa
  System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru

  The Bwriad System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) yw galluogi staff…

 • aaa
  Cysgu Allan yng Nghymru – Problem i Bawb; Cyfrifoldeb i Neb

  Mae’r adroddiad hwn yn ystyried sut y gall cyrff cyhoeddus helpu i roi…

 • aaa
  Offeryn Data Cyllid GIG Cymru - hyd at Mawrth 2020

  Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn…

 • aaa
  Tueddiadau o ran gwariant cyhoeddus yng Nghymru rhwng 1999-00 a 2017-18

  Mae’r garreg filltir o ugain mlynedd yn gyfle da i ystyried yr hyn sydd wedi…

 • aaa
  Llesiant pobl ifanc

  Fe edrychom ni ar waith Llywodraeth Cymru i gefnogi llesiant pobl ifanc yng…

 • aaa
  Y ‘drws blaen’ i ofal cymdeithasol i oedolion

  Mae cynghorau yn atal y galw am ofal cymdeithasol, ond nid yw gwybodaeth,…

 • aaa
  Effeithiolrwydd awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru

  Mae'r adroddiad hwn yn ystyried cynnydd awdurdodau cynllunio lleol o ran…

 • aaa
  Gwariant GIG Cymru ar staff asiantaeth

  Mae gwariant GIG Cymru ar staff asiantaeth wedi cynyddu’n sylweddol dros y…