Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Mae ein hadroddiad yn edrych ar heriau tlodi yng Nghymru a sut mae'r llywodraeth yn ymateb iddynt.

  Rydym yn cydnabod nad yw mynd i'r afael â thlodi yn effeithiol yn hawdd ac yn eithriadol o anodd i Lywodraeth Cymru a chynghorau yng Nghymru.

  Dyma'r cyntaf o dri adolygiad ar yr her o leddfu a mynd i'r afael â thlodi.

  Cynllunnir ein hargymhellion i ategu gwneud penderfyniadau mewn cynghorau a'u partneriaid a gwella sut maent yn targedu eu gwaith.  

  Mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi galw ar Lywodraeth Cymru a chynghorau i fynd i'r afael â'r gwendidau a nodwyd yn yr adolygiad hwn, a sicrhau bod pob haen o'r llywodraeth yn cydweithio i gefnogi gwella a helpu pobl mewn angen.

  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Mae angen newid systemig os yw llywodraeth Cymru a llywodraeth leol am ateb maint yr her i liniaru tlodi

  Gweld mwy
CAPTCHA