• Hyfforddai Graddedig
    £25,300
    Mae'r cyflog wrth apwyntiad o leiaf yr ystod
    Cymru

Ynglŷn â'r swydd hon

Description

Ydych chi am ennill wrth ddysgu? Ydych chi'n awyddus i fod yn rhan o sefydliad sy'n ysbrydoli sector cyhoeddus Cymru i wella?

Oes gennych chi lygad am fanyldeb, sgiliau pobl dda ac yn awyddus i ddatblygu'n barhaus?

Yna efallai mai ein rhaglen Hyfforddi i Raddedigion yw'r cyfle perffaith i chi.

Byddwch yn astudio i fod yn gyfrifydd siartredig gyda Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr (ICAEW), hyn i gyd wrth weithio i ddarparu gwasanaethau archwilio ochr yn ochr â'n timau ledled Cymru, gyda swyddi gwag penodol ar gael yn ein tîm yng Ngogledd a Gorllewin Cymru.

Mae ein hyfforddiant o'r radd flaenaf yn cael ei ariannu'n llawn, tra bod ein rhaglen waith yn caniatáu aseiniadau a secondiadau ar draws ystod eang o gleientiaid, lleoliadau a chyrff cyhoeddus. P'un a ydych chi'n gweithio gydag awdurdod lleol, bwrdd iechyd neu wasanaeth tân, does dim dau ddiwrnod yn debygol o deimlo'r un fath!

Mae digon o amrywiaeth yn y ffordd rydym yn gweithio hefyd – mae staff yn gweithio gartref, yn mynychu'r swyddfa, ac yn ymweld â safleoedd cleientiaid. Bydd angen i chi drefnu eich teithio eich hun i wahanol leoliadau, ac er nad yw trwydded yrru yn hanfodol, efallai y bydd yn haws petaech yn gallu gyrru.

Mae eich lles a'ch cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yn bwysig i ni, a dyna pam rydym yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, 33 diwrnod o wyliau blynyddol (heb gynnwys gwyliau banc) ochr yn ochr â gwyliau astudio wedi'u hariannu'n llawn.

Gwnewch gais heddiw a dechreuwch ar eich siwrnai tuag at newid wyneb y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Mae rhagor o wybodaeth am ofynion mynediad ar gael yn ein pecyn recriwtio.

Am drafodaeth anffurfiol am y swydd cysylltwch â Morgan Vaughan ar 02920 320519

Dyddiad cau: 30 Mehefin 2022

Dyddiad Cau

  • 30/06/2022
Darganfyddwch sut brofiad yw gweithio yn Archwilio CymruDarllen mwy