Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Mae Archwilio Cymru wedi cyhoeddi ei Gynllun Blynyddol ar gyfer 2023-24 sy'n amlinellu ei flaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf.

  Ychydig amdanom ni

  Ar ran pobl Cymru rydym yn archwilio gwariant cyhoeddus ac yn nodi ffyrdd i wella gwasanaethau cyhoeddus.

  Ein cynllun

  Mae ein Cynllun Blynyddol yn nodi ein rhaglen waith ar gyfer 2023-24 ac mae hefyd yn tynnu sylw at sawl maes blaenoriaeth i gefnogi ein gwaith archwilio a rhedeg y busnes.

  Ar adegau pan fo cyllid cyhoeddus o dan straen sylweddol, mae gwerth ein gwaith yn bwysicach nag erioed. Bydd ein rhaglen archwilio yn canolbwyntio ar bedair thema:

  • Mynd i'r afael ag anghydraddoldeb
  • Ymateb i'r argyfwng hinsawdd a natur
  • Gwydnwch gwasanaethau a mynediad
  • Gwasanaethau cyhoeddus sy'n cael eu rheoli'n dda
  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Bydd ein rhaglen archwilio yn canolbwyntio ar rai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu Cymru

  View more
CAPTCHA