Cofnod datgelu

Mae'r cofnod datgelu hwn yn rhoi manylion am y ceisiadau a dderbyniwyd gennym o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a'n hymatebion iddynt.

Noder nad yw'r cofnod hwn yn rhoi mynediad at bopeth sydd wedi'i ryddhau o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Gweler paragraff 9 o'n polisi gwybodaeth i gael manylion am sut y caiff gwybodaeth ei dewis.