Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Maent bellach mewn sefyllfa gryfach o lawer, gyda phentwr o’r rhan fwyaf o Gyfarpar Diogelu Personol ac archebion wedi’u cyflwyno ar gyfer y rhai sydd islaw 24 wythnos.

  Mae rhai aelodau o staff rheng-flaen wedi dweud eu bod wedi profi prinder Cyfarpar Diogelu Personol ac roedd rhai’n teimlo y dylent fod wedi cael lefel uwch o Gyfarpar Diogelu Personol nag sy’n ofynnol yn ôl y canllawiau.

  Sefydlodd Llywodraeth Cymru a’r Cydwasanaethau drefniadau da ar y cyfan i gaffael Cyfarpar Diogelu Personol a helpodd i reoli risgiau ac osgoi rhai o’r materion yr adroddwyd arnynt yn Lloegr. Fodd bynnag, ni chyhoeddodd y Cydwasanaethau hysbysiadau dyfarnu contract ar gyfer eu holl gontractau Cyfarpar Diogelu Personol o fewn 30 diwrnod i’w gosod.

  Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar gaffael a chyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol yn ystod pandemig COVID-19 ac yn canolbwyntio ar yr ymdrechion cenedlaethol i gyflenwi cyrff iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

  ,
  https://youtube.com/embed/3EvcOYu_z1g
  Darren Griffiths, Rheolwr Archwilio, sy’n nodi negeseuon allweddol o’r adroddiad.
  scroll Animate
  Off
  ,

  Darllenwch y trawsgrifiad yn Gymraeg [mae’n agor mewn ffenestr newydd]

  Mae’r argymhellion yn yr adroddiad yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • Parodrwydd ar gyfer clefydau pandemig yn y dyfodol
  • Datblygu strategaeth gaffael glir ar gyfer Cyfarpar Diogelu Personol – gan gynnwys maint a natur y pentwr, cynlluniau ar gyfer y farchnad Cyfarpar Diogelu Personol gartref, ac ystyried ffactorau ehangach megis datblygu cynaliadwy a chaethwasiaeth fodern
  • Tryloywder mewn perthynas â dyfarnu contractau ac argaeledd stoc Cyfarpar Diogelu Personol
  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Fe ymatebodd Llywodraeth Cymru a Chydwasanaethau’r GIG yn dda dan amgylchiadau anodd i gaffael Cyfarpar Diogelu Personol

  View more
CAPTCHA