Report cover
Adroddiad Cydraddoldeb 2020-21
31 Mawrth 2022

Dysgwch am ein cynnydd o ran annog newidiadau buddiol o ran cydraddoldeb, ac ar ddarparu amgylchedd gwaith cynhwysol sy'n gwerthfawrogi amrywiaeth pawb.

Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar y cynnydd a wnaed gennym rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021 tuag at gyflawni ein hamcanion cydraddoldeb fel y nodir yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol.

Rydym wedi creu offeryn data i gyd-fynd â'r adroddiad, sy'n darparu ein gwybodaeth am gyflogaeth ar gyfer y flwyddyn, wedi'i dadansoddi yn ôl nodweddion cydraddoldeb.

Gweler ein offeryn rhyngweithiol [yn agor mewn ffenestr newydd]

Rydym hefyd wedi cyhoeddi'r data ar ffurf taenlen Data Agored, fel rhan o fenter gan Lywodraeth Cymru:

Hoffem gael eich adborth