Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Pam a sut y rhoddodd Llywodraeth Cymru gymorth ychwanegol i'r Trydydd Sector yng Nghymru?

11 Gorffennaf 2022
 • Mae ein memorandum yn canolbwyntio ar y £41.79 miliwn a ddyrannwyd gan Lywodraeth Cymru drwy ei Chronfa Ymateb COVID-19 Trydydd Sector yn ystod 2020-21 a 2021-22. 

  Rydym wedi cyhoeddi memorandwm ar gyfer y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus, sy'n ystyried:

  • Pam yn 2020-21 y rhoddodd Llywodraeth Cymru gymorth ychwanegol i'r Trydydd Sector yng Nghymru – drwy fwy o hyblygrwydd dros y cyllid presennol a hefyd rhywfaint o gyllid newydd – i ymateb i heriau uniongyrchol pandemig COVID-19;
  • Faint o gymorth parhaus a ddarparwyd yn ystod 2021-22 i helpu i ddelio ag effeithiau parhaus y pandemig a chynyddu gwydnwch y Trydydd Sector;
  • Sut y gweinyddodd Llywodraeth Cymru ei chymorth;
  • Sut y gwnaeth Llywodraeth Cymru gydbwyso gofynion i sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n briodol gyda'r angen i ymateb yn gyflym; a
  • Faint o sefydliadau a gafodd gymorth, ar gyfer pa weithgareddau, ac a yw gwerthusiadau cychwynnol yn dangos canlyniadau llwyddiannus.
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Cronfa Ymateb COVID-19 y Trydydd Sector - Memorandwm

  View more