Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

COVID-19: Profi, Olrhain, Diogelu – pa mor hawdd yw hi i gael gwybodaeth?

09 Tachwedd 2020
  • Edrychom ar sut y mae cynghorau a byrddau iechyd wedi bod yn cyfeirio pobl at y trefniadau

    Our latest in a series of work around COVID-19 learning is a blog about Test, Trace, Protect and how local councils and health boards are promoting and signposting this information.

    We’ve included some top tips for sharing information online. Some good examples of clear and easily accessible content on websites include Gwynedd Council and Powys Teaching Health Board.

    We hope our latest blog highlighting good practice around Test, Trace, Protect [opens in new window] will prompt sharing and learning to improve practice to help people access testing information across Wales.

    If you would like details of specific practice mentioned above or any other information, please contact covid.learning@audit.wales