Offer hygyrchedd

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

  • Mae'r adroddiad hwn yn edrych yn benodol ar y flaenoriaeth a roddir ar gydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth mewn cynlluniau awdurdodau lleol, a sut mae awdurdodau lleol yn arfogi pobl i fod yn llai dibynnol ar wasanaethau awdurdodau lleol sy’n aml dan bwysau.

    Dyma'r trydydd o dri adolygiad ar yr her o leddfu a mynd i'r afael â thlodi.

    Nod ein hargymhellion yw ategu awdurdodau lleol i ddefnyddio ein hadroddiad i hunanwerthuso ymgysylltiad, trefniadau rheoli, perfformiad ac ymarfer cyfredol i adnabod ble y mae angen gwella. 

    Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn pwysleisio’r rôl bwysig y gall gymunedau ei chymryd mewn ffordd fwy gweithgar a dod yn llai dibynnol ar wasanaethau cyhoeddus, ond er mwyn cynnal hyn mae angen i awdurdodau lleol newid y ffordd y maent yn gweithio.

CAPTCHA