Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Mae ein Hadroddiad Cydraddoldeb ar gyfer 2021-22 yn ystyried ein cynnydd tuag at gyflawni ein hamcanion cydraddoldeb y gwnaethom eu nodi yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol.

  Dyma’r adroddiad blynyddol olaf y byddwn yn ei gyhoeddi a fydd yn ystyried yr amcanion a osodwyd ar gyfer y cyfnod pedair blynedd rhwng 2018 a 2022.

  Ar y cyfan, rydym yn falch o’r cynnydd yr ydym wedi’i wneud hyd yn hyn ond yn cydnabod bod rhagor o waith i’w wneud. Rydym wedi amlinellu cyfres newydd o amcanion ar gyfer cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2022-2026.

  I gyd-fynd â’r adroddiad, rydym hefyd wedi cyhoeddi adnodd data sy’n darparu ein gwybodaeth cyflogaeth am y flwyddyn, wedi’i dadansoddi fesul nodweddion cydraddoldeb.

  Rydym hefyd wedi cyhoeddi’r data mewn taenlen ar ffurf Open Data, fel rhan o fenter Llywodraeth Cymru:

  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Uchelgeisiau Archwilio Cymru ar gyfer cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

  View more
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Cydgynllun Cydraddoldeb Strategol 2022-2026

  View more
Centered hero example

Adroddiad Cydraddoldeb

Mae'r offeryn data hwn yn darparu ein gwybodaeth am gyflogaeth ar gyfer pob blwyddyn, wedi'i dadansoddi yn ôl nodweddion cydraddoldeb.

View Tool
CAPTCHA