Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar gyfer atal a chanfod twyll.

 • Bwrdd Iechyd Cwm Taf Adroddiad Archwilio Blynyddol 2010

  Mae'r Adroddiad Archwilio Blynyddol hwn i aelodau bwrdd y Bwrdd Iechyd yn nodi canfyddiadau allweddol gwaith archwilio a wnaed rhwng mis Hydref...

  Local Reports
  Health
  Finance
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Cydymffurfio â'r Gyfarwyddeb Oriau Gwaith Ewropeaidd ar gyfer Meddygon Iau dan Hyfforddiant 2011

  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Ymddiriedolaeth GIG Felindre Moderneiddio Tâl 2011

  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Ymddiriedolaeth GIG Felindre fel rhan o'r gwaith a wnaed yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Moderneiddio Tâl 2011

  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol...

  Local Reports
  Health
  Health and social care
 • Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Gwaith Dilynol ar y Cynnydd wrth Weithredu Argymhellion yr Adolygiad o Gontractau Meddygon Ymgynghorol 2011-12

  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol...

  Local Reports
  Health
  Finance
 • Bwrdd Iechyd Cwm Taf Moderneiddio Tâl 2011

  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Cwm Taf fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer...

  Local Reports
  Health
  Finance
 • Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan Moderneiddio Tâl 2011

  Contract meddygon ymgynghorol y GIG yw'r fframwaith cenedlaethol sy'n llywodraethu amodau gwaith a graddau cyflog meddygon ymgynghorol. Daeth y ...

  Local Reports
  Health
  Finance
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro Moderneiddio Tâl 2011

  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau...

  Local Reports
  Health
  Finance
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Moderneiddio Tâl 2011

  Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau...

  Local Reports
  Health
  Finance
 • Darparu gwasanaethau TGCh a phrosiectau TGCh o dan gontract Merlin

  Mae'r adroddiad hwn yn ystyried p'un a gyflawnodd gwasanaethau TGCh craidd a gwasanaethau i gefnogi prosiectau TGCh a ddarparwyd o dan y Contract...

  National Reports
  Central Government

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.