Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau)

Delwedd clawr blaen Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau): Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau)
21 Rhagfyr 2021

Ystyriodd cam dau ein hasesiad strwythuredig ar gyfer 2021 sut mae trefniadau llywodraethu corfforaethol a rheolaeth ariannol wedi addasu yn ystod y 12 mis diwethaf. Mae pwyslais allweddol y gwaith wedi bod ar y trefniadau corfforaethol, er mwyn sicrhau bod adnoddau’n cael eu defnyddio’n effeithlon, yn effeithiol, ac yn ddarbodus.

Canfuom fod yr Ymddiriedolaeth wedi parhau i ddatblygu ei threfniadau llywodraethu corfforaethol, cynllunio a rheoli ariannol yng nghyd-destun pwysau sylweddol wrth ddarparu gwasanaethau, sy’n peryglu effeithiolrwydd a diogelwch gwasanaethau ambiwlans brys a’r broses o drawsnewid gwasanaethau tymor hwy.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback