Hawliau mynediad Archwilydd Cyffredinol Cymru

Mae hawliau mynediad yr Archwilydd Cyffredinol yn hollbwysig wrth sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn cael eu dal yn atebol drwy waith archwilio.

Mae’r daflen hon yn egluro’r hawliau mynediad ac yn mynd i’r afael â rhai cwestiynau cyffredin cysylltiedig. 

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA