Cynllun Ffioedd 2018-19

Cynllun Ffioedd 2018-19
29 Ionawr 2018

Rydyn ni wedi cyhoedd’r Cynllun Ffïoedd ar gyfer 2018-19, a gymeradwywyd gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol.

Caiff ffïoedd a amcangyfrifir ar gyfer ein gwaith archwilio eu cytuno ar sail y cyfraddau Ffïoedd a amlinellir yn y cynllun.

We'd like your feedback