Cyngor Sir Powys – Trawsnewid yng Nghyngor Sir Powys

aaa
Cyngor Sir Powys – Trawsnewid yng Nghyngor Sir Powys
18 December 2020

Nod ein prosiect oedd ateb y cwestiwn: A yw'r Cyngor mewn sefyllfa dda i gyflawni ei raglen drawsnewid yn ddigon cyflym?

Yn gyffredinol, gwelsom fod y Cyngor mewn sefyllfa dda i gyflawni ei raglen drawsnewid, ond mae COVID-19 yn cyflwyno heriau a risgiau newydd i'r rhaglen.

We'd like your feedback