Cyngor Sir Powys - Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020

Delwedd clawr: Cyngor Sir Powys - Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020
Cyngor Sir Powys - Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020
22 Chwefror 2021

Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Powys.


Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2020. Mae’r crynodeb o’n harchwiliad yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

We'd like your feedback