Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Llamu Ymlaen: clawr yr adroddiad a logo swyddfa archwilio Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Llamu Ymlaen
17 Mehefin 2022

Wrth i'r byd symud ymlaen, gan ddysgu o'r pandemig byd-eang, mae'r adolygiad hwn wedi edrych ar sut mae'r Cyngor yn cryfhau ei allu i drawsnewid, addasu a chynnal y gwaith o ddarparu gwasanaethau, gan gynnwys y rhai a ddarperir mewn partneriaeth â rhanddeiliaid a chymunedau allweddol.

Mae’r Cyngor wrthi'n gweithio ar ei Brosiect Dulliau Modern o Weithio, sy'n effeithio ar ei asedau sy’n adeiladau a'i weithlu, gan integreiddio'r gweithgaredd hwn â strategaethau ehangach, a gan edrych ymhellach ymlaen bydd yn cryfhau ystyriaeth y Cyngor o'r egwyddor datblygu cynaliadwy ac yn arwain at ganlyniadau gwell a mwy cyflawn.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth