Delwedd clawr blaen Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020
04 Tachwedd 2021

Dyma ein crynodeb archwilio yn 2020 ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.

Mae'n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2019. Mae ein crynodeb archwilio yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth