Cyflawni’r Rhaglen Newid – Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

delwedd o'r clawr ar gyfer yr adroddiad Cyflawni’r Rhaglen Newid – Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Cyflawni’r Rhaglen Newid – Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
18 Chwefror 2021

Amlygwyd gwendidau o ran arweinyddiaeth a llywodraethu gan y modd y rheolwyd ac y cyflawnwyd y rhaglen newid fawr a gychwynnwyd gan yr Awdurdod ym mis Hydref 2019.

Roedd y broses o gyflawni’r Rhaglen Newid yn frith o broblemau o’r eiliad y cafodd ei lansio. Er bod y rhesymeg ar gyfer y Rhaglen Newid yn eglur, ni chafodd y broses o’i chyflawni ei hategu gan arweinyddiaeth bendant a gweithredol sydd wedi amharu ar gynnydd.

We'd like your feedback