Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol:
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol
29 Ebrill 2022

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig cam dau yr Archwilydd Cyffredinol yn 2021 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Ar y cyfan, canfuom fod gan y Bwrdd Iechyd drefniadau sy’n effeithiol at ei gilydd ar gyfer y Bwrdd a phwyllgorau, ei fod yn ymrwymedig i wasanaethau o ansawdd da a lles staff, a bod ganddo gynlluniau wedi datblygu’n dda a gaiff eu monitro’n rheolaidd. Er bod y Bwrdd Iechyd yn parhau i wynebu heriau ariannol, mae wedi cynnal rheolaethau a threfniadau adrodd ariannol effeithiol, ac mae’n gweithio’n galed i gyflawni adferiad ariannol. Fodd bynnag, mae angen i newidiadau i’r tîm Gweithredol ymwreiddio, mae angen cryfhau trefniadau gweithredol ar gyfer llywodraethu risg ac ansawdd ac mae cyfleoedd i wella gwybodaeth ar gyfer craffu a sicrwydd.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback