Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Adolygiad o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd: clawr yr adroddiad a logo swyddfa archwilio Cymru
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Adolygiad o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd
10 Mehefin 2022

Fe wnaeth ein harchwiliad archwilio pa un a yw trefniadau llywodraethu’r sefydliad o gymorth i ddarparu gwasanaethau diogel ac effeithiol o ansawdd da.

Ar y cyfan, canfuom fod gan y Bwrdd Iechyd drefniadau corfforaethol sydd wedi’u disgrifio’n glir ar gyfer llywodraethu ansawdd a’i feysydd ffocws allweddol ar gyfer ansawdd a diogelwch. Fodd bynnag, mae gwendidau’n dal i fodoli ar lefel isadrannau a chyfarwyddiaethau a allai effeithio ar lif sicrwydd o’r llawr i’r bwrdd.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth