Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri – Twristiaeth Gynaliadwy: clawr yr adroddiad a logo swyddfa archwilio Cymru
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri – Twristiaeth Gynaliadwy
29 Mehefin 2022

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn hwn: A yw’r Awdurdod yn gwneud popeth y gall i reoli twristiaeth gynaliadwy’n effeithiol yn y Parc Cenedlaethol?

Yn gyffredinol, canfuom fod gan yr Awdurdod bartneriaethau sydd wedi ennill eu plwyf i fynd i’r afael â thwristiaeth gynaliadwy, ond nid yw wedi diffinio ei weledigaeth yn glir hyd yma, ac mae hynny’n peri iddi fod yn anodd iddo ddangos effaith ei waith.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth