Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Twristiaeth Gynaliadwy

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Twristiaeth Gynaliadwy: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Twristiaeth Gynaliadwy
13 Mai 2022

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn hwn: A yw’r Awdurdod yn gwneud popeth y gall i reoli twristiaeth gynaliadwy’n effeithiol yn y Parc Cenedlaethol?

Yn gyffredinol, bu inni ganfod yr hyn a ganlyn: Mae’r Awdurdod yn arwain o ran twristiaeth gynaliadwy yn y Parc Cenedlaethol, ond mae angen iddo fynegi ei weledigaeth, blaenoriaethu adnoddau, a chynnwys cymunedau a busnesau’n llwyr yn y broses o roi’r agenda hon ar waith.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback