Adnewyddu Ysbyty Glan Clwyd

aaa
Adnewyddu Ysbyty Glan Clwyd
07 September 2020

Mae ein hadroddiad yn nodi'r ffactorau allweddol sy'n cyfrannu at y cynnydd sylweddol yng nghostau’r prosiect hwn.

Mae'r gwaith o uwchraddio ysbyty yn y Gogledd dros gyfnod o saith mlynedd wedi costio dros £60 miliwn yn fwy na'r hyn a gymeradwywyd yn wreiddiol

We'd like your feedback