clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
Cyngor Sir Ynys Môn – Adolygiad o Reoli Datblygu a Gorfodaeth Cynllunio
Diben yr adolygiad hwn oedd asesu sut y mae’r Cyngor yn mynd i’r afael â’r heriau o ran perfformiad a chydnerthedd yn ei wasanaeth rheoli datblygu a gorfodaeth cynllunio.
Mae’r Cyngor wedi cryfhau capasiti a diwylliant ei wasanaeth cynllunio ond mae arno angen mwy o gydnerthedd i oresgyn ansicrwydd yn y dyfodol.

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA