clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Pennu amcanion llesiant
Aethom ati i ateb y cwestiwn: I ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu ei amcanion Llesiant newydd?
Mae'r Cyngor wedi cymhwyso'r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy ac wedi ymgysylltu'n helaeth wrth bennu ei amcanion Llesiant ond bydd angen datblygu ei drefniadau monitro ymhellach.

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA