clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Gosod amcanion llesiant
Aethom ati i ateb y cwestiwn cyffredinol: 'i ba raddau y mae'r Cyngor wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth osod ei amcanion llesiant newydd?
Mae'r Cyngor wedi dangos dull cadarn o weithredu'r egwyddor datblygu cynaliadwy yn y broses o osod ei amcanion llesiant newydd, ond roedd lle i ystyried amcanion sefydliadau eraill yn fwy penodol a'r effaith gysylltiedig ar ei amcanion ei hun.

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA