clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
Cyngor Bro Morgannwg – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022
22 Mawrth 2023

Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bro Morgannwg.

Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers y Crynodeb Archwilio Blynyddol diwethaf a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2022. Mae ein crynodeb archwilio’n rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Hoffem gael eich adborth