Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

  • Pwyslais allweddol ein hadolygiad fu a yw dull cynllunio gweithlu y Bwrdd Iechyd yn ei helpu i fynd i’r afael yn effeithiol â heriau gweithlu cyfredol y GIG a’i heriau gweithlu yn y dyfodol.

    Ar y cyfan, canfuom fod y Bwrdd Iechyd yn canolbwyntio’n ddigonol ar ei heriau gweithlu sylweddol. Mae ei waith ar gynllunio’r gweithlu strategol a gomisiynwyd yn ddiweddar wedi cynyddu’r ddealltwriaeth gyffredinol o ddiffygion data cyfredol. Wrth ddechrau o linell sylfaen isel, mae hyn yn gyfle i fynd i’r afael ag anghenion data ac i gefnogi’r broses o drawsnewid y gweithlu yn y tymor hwy.

    Mae angen i’r Bwrdd Iechyd gwblhau ei Gynllun Pobl a’i gynlluniau gweithredu’r gweithlu cyfunol, eu cyflawni nhw a mesur yr effaith gyffredinol yn y tymor byr i’r tymor canolig.

CAPTCHA