Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

  • Yn benodol, gwnaethom edrych ar ddull strategol y Bwrdd Iechyd o gynllunio’r gweithlu, camau gweithredu gweithredol i reoli heriau’r presennol a’r dyfodol, a threfniadau monitro a goruchwylio.

    Ar y cyfan, canfuom fod y Bwrdd Iechyd yn cymryd camau priodol i fynd i’r afael â’i heriau sylweddol o ran y gweithlu, gyda throsolwg da o’i uchelgeisiau Dyfodol y Gweithlu. Fodd bynnag, mae cyfleoedd i gryfhau cynllun gweithredu Dyfodol y Gweithlu a chanolbwyntio mwy ar effaith y camau y mae’r Bwrdd Iechyd yn eu cymryd i leihau risgiau ei weithlu.

CAPTCHA