Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Nid oes diwrnod 'nodweddiadol' wrth weithio mewn Adnoddau Dynol

10 Chwefror 2023
 • Emily ydw i, 26 oed ac o’r Gorllewin, rwyf wedi bod yn gweithio fel Prentis Adnoddau Dynol yn Archwilio Cymru ers bron i 2 flynedd.

  Ar ôl cwblhau gradd mewn Plismona eisoes, doeddwn i ddim yn hollol siŵr a oedd Prentisiaeth Gweinyddu Busnes wir i mi. Nawr bron i 2 flynedd yn ddiweddarach a dwi mor falch fy mod wedi penderfynu ymgeisio!

  Roedd pob modiwl a gwblhais yn caniatáu imi gael gwell dealltwriaeth o AD mewn theori ac ymarfer ac rwyf wedi datblygu sgiliau y gallaf eu cymryd gyda mi mewn unrhyw rôl weinyddol.

  Nid oes diwrnod 'nodweddiadol' wrth weithio mewn AD, mae pob diwrnod yn cynnwys heriau a chyfleoedd newydd i ddysgu ohonynt yr wyf i mor ddiolchgar amdanynt. Roedd fy rôl yn cwmpasu maes enfawr o AD gan gynnwys recriwtio, dysgu a datblygu, ar fyrddio, gwaith papur staff ac ymholiadau e-bost y bu'n rhaid i mi eu jyglo yn ogystal ag astudio ar gyfer fy aseiniadau a'm profion.

  Mae fy nhîm bob amser yn rhoi'r cyfle i mi hyrwyddo fy natblygiad ac roeddwn i'n ddigon ffodus i gael Shannon a Vic fel mentoriaid a wnaeth fy nghynorthwyo yn ystod fy mhrentisiaeth drwy gynnig cyngor, cefnogaeth a sgyrsiau dal i fyny gyda’r merched bob wythnos!

  Mae fy hyder wedi tyfu'n aruthrol dros y ddwy flynedd ddiwethaf, a fedra i ddim diolch digon i fy nhîm. Dwi'n bendant wedi gwneud ffrindiau am oes ac yn edrych ymlaen at y dyfodol!

  Ynglŷn â'r awdur

  Mae Emily Barresi yn aelod o'r Tîm Adnoddau Dynol. Ar hyn o bryd, mae'n cwblhau Prentisiaeth 23 mis ac yn ddiweddar cwblhaodd ei Diploma Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes (QCF).