Publications

 • aaa
  Cyngor Sir Ceredigion - Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020

  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion.

  Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019. Mae’r crynodeb o’n harchwiliad yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 • Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre - Asesiad Strwythuredig 2020
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre. Fe wnaed y gwaith i helpu i…
 • Y Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru 2018-20
  Mae deilliannau’r Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru wedi cynyddu £2.7 miliwn i £8 miliwn yn ymarfer 2018-20.
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll
  Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar gyfer atal a chanfod twyll.
 • aa
  Masnacheiddio mewn Llywodraeth Leol
  Mae angen y diwylliant, sgiliau a systemau cywir ar gynghorau er mwyn datgloi buddion masnacheiddio a lliniaru'r risgiau cysylltiedig
 • Cyngor Sir Ddinbych – Pwysau ar Gyllideb a Chostau Gwasanaethau Cymdeithasol
  Gwnaeth yr adolygiad hwn graffu ar bwysau ar gyllideb a chostau gwasanaethau cymdeithasol yn y Cyngor o ran gofal i oedolion mewn cartrefi preswyl a chartrefi nyrsio.  
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Pwysau ar Gyllideb a Chostau Gwasanaethau Cymdeithasol
  Gwnaeth yr adolygiad hwn graffu ar bwysau ar gyllideb a chostau gwasanaethau cymdeithasol yn y Cyngor o ran gofal i oedolion mewn cartrefi preswyl a chartrefi nyrsio.
 • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad Strwythuredig 2020
  Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu canfyddiadau asesiad strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn 2020.
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam - Adolygiad o’r Gwasanaeth Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol
  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw gwasanaeth Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol y Cyngor yn diwallu anghenion y Cyngor yn effeithiol?
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Asesiad Strwythuredig 2020
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2020 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Fe wnaed y gwaith i helpu i ateb…
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ar gyfer atal a chanfod twyll.

Our publications cover a range of audit work completed at public bodies, including:

 • central government
 • local councils
 • health boards
 • police forces
 • fire services, and 
 • national parks.

Use the search function to look for a specific report. Or filter the results to help you locate a publication on a particular topic, sector, area or year.

If you require any of our publications in an alternative format and/or language please contact us.

Older reports

Access reports dated before 2010, on the UK web archive [opens in new window]. You can also contact us direct and we will be happy to provide you with an electronic copy.