Newyddion

News pane

Sut y mae cynghorau yng Nghymru yn ymdrin â newid gwasanaeth

11 Hyd 2017 - 4:18yp

Mae ein hadroddiad yn tynnu sylw at enghreifftiau o arferion a meysydd ar gyfer gwella

Eisiau gweithio ar gyfer corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru?

20 Medi 2017 - 3:18yp

Mae gennym ddwy swydd wag yn ein Tîm Cyfathrebu sydd wedi ennill sawl gwobr

Rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu gwasanaethau pwysig ond mae angen iddi wella

31 Awst 2017 - 12:02yb

Er bod Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi'n sylweddol yn y Rhaglen, ceir rhai pryderon ynghylch y gwaith o'i chynllunio a chyflawni o hyd

Gwendidau Llywodraethu wedi bygwth hygrededd prosiect tyrbin gwynt Sir Gaerfyrddin

20 Gorff 2017 - 12:03yb

Er iddo gael ei osod yn llwyddiannus, ni wnaeth partneriaid cyflawni Llywodraeth Cymru liniaru risgiau gwrthdaro buddiannau yn briodol, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Dull Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro o ddyfarnu contractau ymgynghori "yn llawer is na'r safonau disgwyliedig"

17 Gorff 2017 - 9:18yb

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi adroddiad er budd y cyhoedd 

Ymunwch â ni fel Cynorthwyydd y Gyfraith a Moeseg!

7 Gorff 2017 - 3:22yp

Darganfyddwch fwy ac ymgeisiwch

Llywodraeth Cymru yn defnyddio deddf cyllid y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) i sicrhau cynllunio gwell o ran gwasanaethau a chyllid

6 Gorff 2017 - 4:44yp

Ond mae cryn ffordd i fynd eto er mwyn sylweddoli'r buddion yn llawn, gyda phedwar allan o'r saith bwrdd iechyd heb gyflawni eu dyletswyddau o dan y Ddeddf

Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn symud i’r cyfeiriad cywir

29 Meh 2017 - 12:45yb

Ond, er ei fod ar y trywydd iawn, mae llawer i’w wneud o hyd

Ein Hadroddiad a Chyfrifon Blynyddol – helpu gwneud i arian cyhoeddus gyfrif

19 Meh 2017 - 10:14yb

Rydym yn edrych yn ôl ar waith ein blwyddyn

Oes gennych ddawn o ddenu pobl at ddeunydd rhagorol?

13 Meh 2017 - 4:15yp

Rydym yn edrych am Swyddog cyfathrebu talentog i ymuno â’n tîm gwobrwyedig.

Tudalennau