Digwyddiadau

Mae digwyddiadau’n rhan bwysig o’r gwaith rydyn ni’n ei wneud i hybu gwelliant mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Maent yn darparu cyfleoedd i ymgysylltu, i gynnal trafodaethau, dysgu a rhwydweithio ar amrywiaeth o bynciau sy’n berthnasol i’r sector cyhoeddus heddiw.

Bob blwyddyn, rydyn ni’n cynnal nifer o ddigwyddiadau. Mae llawer ohonynt yn seminarau dysgu a rennir. Mae’r gweithdai hyn yn dwyn ynghyd unigolion o hyd a lled sector cyhoeddus Cymru i rannu syniadau ac arfer da ar faterion penodol.

Bydd y deunyddiau sy’n cael eu defnyddio neu eu cynhyrchu yn ein seminarau yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen briodol yn adran ‘digwyddiadau’r gorffennol’. 

Gweler Hefyd: Seminarau Dysgu a Rennir