Wyt ti'n barod i danio dy yrfa?
Darganfyddwch mwy am ein rhaglen i raddedigion
Adroddiadau er budd y cyhoedd
Methiannau o ran llywodraethu a rheolaeth ariannol mewn pedwar cyngor cymuned
Fy Ngwasanaethau Cynllunio
Llenwch ein harolwg
Fy Ngwasanaethau Cynllunio
Llenwch ein harolwg
Menter Twyll Genedlaethol
Mae data ar gyfer Menter Twyll Genedlaethol 2018-19 i gael ei gyflwyno gan gyfranogwyr ym mis Hydref 2018
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Swyddi gwag presennol

Digwyddiadau i ddod

Medi

Cynhelir y seminar hon ar y cyd ag Academi Cymru ac mewn partneriaeth â ...

Hyd

#WAOResilient18

Hoffech chi’r cyfle i glywed mwy am amrywiaeth o...

Hyd

#WAOData18

Mae cymaint o ddata ar gael yn yr oes sydd ohoni fel bod...

Newyddion eraill