Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Swyddi gwag presennol

Digwyddiadau i ddod

Ion

Mewn partneriaeth â CLlLC, Llywodraeth Cymru, Cydffederasiwn y GIG yng...

Maw

Yn y seminar hon, caiff enghreifftiau eu rhannu o'r ffyrdd y mae...

Maw

Rydym yn cynnal seminar am ddim ar sut y gall gwasanaethau cyhoeddus gymryd...

Newyddion eraill