Sut y mae cynghorau yng Nghymru yn ymdrin â newid gwasanaeth
Adroddiad llywodraethu newydd wedi'i gyhoeddi
Ydych chi am gael gyrfa sy'n cyfrif?
Efallai mai ein rhaglen i raddedigion yw'r union beth rydych yn chwilio amdano!
Adroddiad Cydraddoldeb
Darllenwch ein hadroddiad
Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru
Rhaglen yn darparu gwasanaethau pwysig ond mae angen iddi wella
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Swyddi gwag presennol

Digwyddiadau i ddod

Tach

Drwy drafodaethau yn seiliedig ar sefyllfaoedd, bydd y weminar hon yn helpu...

Tach

Bydd y seminar hon yn rhannu enghreifftiau o'r ffordd y mae gwasanaethau...

Ion

Mewn partneriaeth â Chanolfan Craffu Cyhoeddus Cymru, CLlLC, Llywodraeth...

Newyddion eraill