Rheoli Gwastraff yng Nghymru
Edrychom ar sut ydym yn rheoli ein gwastraff yng Nghymru
Cynyddu'r paratoadau at Brexit 'heb gytundeb'
Ond mae'r darlun yn amrywio ar draws gwasanaethau cyhoeddus Cymru
Chwe cham tuag at graffu gwell yng Nghymru
Darllenwch ein chwe thema er mwyn helpu i wneud craffu yn ‘Barod at y Dyfodol’
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Swyddi gwag presennol

Digwyddiadau i ddod

Mai

Cyfle i wasanaethau cyhoeddus Cymru ddysgu am ddatblygiadau diweddar mewn...

Meh

Bydd y gweminarau yma'n awgrymu atebion i heriau sy’n ymwneud â gweithredu...

Newyddion eraill