Heriau mawr o hyd i Fwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg
Darllenwch fwy yn ein harolwg ar y cyd
Gwariant anghyfreithlon mewn dau gyngor yn uwch na £290,000
Diffygion arwyddocaol mewn trefniadau caffael a llywodraethu wedi’u canfod mewn dau gyngor
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Swyddi gwag presennol

Digwyddiadau i ddod

Ion

Mae’r weminar hon ar gyfer sefydliadau sydd eisiau newid y ffordd maent yn...

Chwef

Bydd y seminar yn canolbwyntio ar sut i gyflawni llywodraethiant ac...

Maw

Bydd hyn yn gyfle i gynnal trafodaeth er mwyn cydnabod a thynnu sylw at yr...

Newyddion eraill