Newyddion

News pane

Dull Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro o ddyfarnu contractau ymgynghori "yn llawer is na'r safonau disgwyliedig"

17 Gorff 2017 - 9:18yb

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi adroddiad er budd y cyhoedd 

Ymunwch â ni fel Cynorthwyydd y Gyfraith a Moeseg!

7 Gorff 2017 - 3:22yp

Darganfyddwch fwy ac ymgeisiwch

Llywodraeth Cymru yn defnyddio deddf cyllid y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) i sicrhau cynllunio gwell o ran gwasanaethau a chyllid

6 Gorff 2017 - 4:44yp

Ond mae cryn ffordd i fynd eto er mwyn sylweddoli'r buddion yn llawn, gyda phedwar allan o'r saith bwrdd iechyd heb gyflawni eu dyletswyddau o dan y Ddeddf

Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn symud i’r cyfeiriad cywir

29 Meh 2017 - 12:45yb

Ond, er ei fod ar y trywydd iawn, mae llawer i’w wneud o hyd

Ein Hadroddiad a Chyfrifon Blynyddol – helpu gwneud i arian cyhoeddus gyfrif

19 Meh 2017 - 10:14yb

Rydym yn edrych yn ôl ar waith ein blwyddyn

Oes gennych ddawn o ddenu pobl at ddeunydd rhagorol?

13 Meh 2017 - 4:15yp

Rydym yn edrych am Swyddog cyfathrebu talentog i ymuno â’n tîm gwobrwyedig.

Mae cynghorau yng Nghymru yn gwella eu cynllunio ariannol ar gyfer y tymor canolig

13 Meh 2017 - 3:24yp

Ond mae rhai diffygion yn bygwth targedau arbed arian, meddai'r Archwilydd Cyffredinol

Ydych chi’n archwilydd â chymhwyster CCAB? Ymunwch â ni!

26 Mai 2017 - 3:50yp

Rydyn ni’n chwilio am dri aelod o’r tîm Archwilio Ariannol 

Mae rhaglen Llywodraeth Cymru i foderneiddio ysgolion yn cael ei rheoli’n dda ar y cyfan

24 Mai 2017 - 2:16yp

Ond bydd angen iddi egluro’i disgwyliadau ar gyfer y cam nesaf a chanolbwyntio ar rai o’r prif risgiau sydd ynghlwm wrth y rhaglen os bydd newidiadau o ran cyllid a ffocws

Hoffech chi weithio i gorff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru? Rydyn ni’n chwilio am Archwilwyr Perfformiad

23 Mai 2017 - 4:45yp

Tair swydd ar gael o fewn y timau cyflwyno iechyd a llywodraeth leol mewn lleoliadau ar draws Cymru

Tudalennau