Newyddion

News pane

Mae cynghorau yng Nghymru yn gwella eu cynllunio ariannol ar gyfer y tymor canolig

13 Meh 2017 - 3:24yp

Ond mae rhai diffygion yn bygwth targedau arbed arian, meddai'r Archwilydd Cyffredinol

Ydych chi’n archwilydd â chymhwyster CCAB? Ymunwch â ni!

26 Mai 2017 - 3:50yp

Rydyn ni’n chwilio am dri aelod o’r tîm Archwilio Ariannol 

Mae rhaglen Llywodraeth Cymru i foderneiddio ysgolion yn cael ei rheoli’n dda ar y cyfan

24 Mai 2017 - 2:16yp

Ond bydd angen iddi egluro’i disgwyliadau ar gyfer y cam nesaf a chanolbwyntio ar rai o’r prif risgiau sydd ynghlwm wrth y rhaglen os bydd newidiadau o ran cyllid a ffocws

Hoffech chi weithio i gorff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru? Rydyn ni’n chwilio am Archwilwyr Perfformiad

23 Mai 2017 - 4:45yp

Tair swydd ar gael o fewn y timau cyflwyno iechyd a llywodraeth leol mewn lleoliadau ar draws Cymru

Rhagolygon cadarnhaol i gyfrifon llywodraeth ganolog ond mae lle i wella mewn rhai meysydd

17 Mai 2017 - 12:55yp

Mae gwelliannau parhaus yn amlwg o ran ansawdd a phrydlondeb cyfrifon blynyddol, ond mae lle i rai cyrff wella eu gweithdrefnau sicrhau ansawdd ac adrodd blynyddol

Staff Swyddfa Archwilio Cymru yn casglu y wobr

Swyddfa Archwilio Cymru yn cipio gwobr o bwys am arloesedd gyda sefydliadau sy'n bartneriaid

27 Ebr 2017 - 2:21yp

Rydyn ni wedi cael ein cydnabod am arloesedd mewn dysgu a datblygiad yn seremoni agoriadol Gwobrau Arloesedd Cyllid Cyhoeddus. 

Cyllid Cychwynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer Prosiect Cylchffordd Cymru

26 Ebr 2017 - 3:01yp

‘Diffygion sylweddol o ran y ffordd y mae Llywodraeth Cymru wedi rheoli’r risgiau i £9 miliwn o arian y trethdalwyr’, medd yr Archwilydd Cyffredinol 

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Daliwch i fyny ar weminar diweddaraf Y Gyfnewidfa Arfer Da

18 Ebr 2017 - 3:50yp

Gwyliwch y weminar ar Safonau Agored eto ar YouTube.

Barod i ymuno â thîm cyfathrebu gwobrwyedig?

10 Ebr 2017 - 12:46yp

Rydyn ni’n chwilio am Uwch Swyddog Gyfathrebu

Yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn gosod eu Cynllun ar gyfer 2017-18

29 Maw 2017 - 4:34yp

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru wedi cyhoeddi eu Cynllun Blynyddol ar gyfer 2017-18, sy’n nodi sut y byddent yn cyflawni’r cynllun a’i amcanion. 

Tudalennau