Newyddion

News pane

Cynghorau tref a chymuned yng Nghymru yn dangos gwelliant o ran cyflwyno'u cyfrifon yn brydlon

16 Medi 2015 - 12:01yb

Fodd bynnag, mae nifer y barnau archwilio amodol a methiannau o ran llywodraethu ariannol yn dal i fod yn rhy uchel 

Tîm staff yn paratoi i fynd i’r afael â Her Llwybr Arfordir Cymru

11 Medi 2015 - 4:43yp

Mae rhai o'n cyd-weithwyr yn Swyddfa Archwilio Cymru yn bwriadu cerdded ar hyd llwybr arfordirol cyfan Cymru y penwythnos hwn er budd yr elusen, Cross Roads Care.

Digwyddiadau arfer da ar gyfer 2015-16

29 Gorff 2015 - 2:41yp

Dewch o hyd i wybodaeth am y digwyddiadau rydyn ni’n eu cynnal i helpu i wella gwasanaethau cyhoeddus ar draws Cymru.

Cyngor Torfaen yn cau ei gyfrifon yn gynt nag erioed

28 Gorff 2015 - 3:15yp

Cynllun llwyddiannus yn arwain at adran gwasanaethau ariannol mewn Cyngor yn cau ei chyfrifon blynyddol 10 wythnos o flaen ei hamser

Cyfleuster BrowseAloud ar gael ar ein gwefan nawr

24 Gorff 2015 - 11:29yb

Wrth i ni symud tuag at wella hygyrchedd ein gwefan, rydym wedi ychwanegu darn newydd o feddalwedd o’r enw BrowseAloud.

Trefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu’n amrywiol ledled Cymru

21 Gorff 2015 - 8:02yb

Mae’n rhaid i rai cynghorau gryfhau sut maent yn cyflawni eu cyfrifoldebau corfforaethol ar gyfer diogelu 

Staff yn barod i gyfarfod â'r cyhoedd yn Sioe Frenhinol Cymru

17 Gorff 2015 - 6:23yp

Bydd staff o bob ran o’n sefydliad tu ôl i’n stondin yn y Sioe Frenhinol o ddydd Llun 20 Gorffennaf tan ddydd Iau 23 Gorffennaf.

Ni all llywodraeth Cymru ddangos gwerth am arian o werthu tir

13 Gorff 2015 - 5:17yp

Gwerthiant diffygiol, llywodraethu gwan a goruchwyliaeth aneffeithiol wedi cael effaith andwyol ar gysyniad buddsoddi arloesol Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio

Gwasanaethau orthopedeg yn fwy effeithlon ac amseroedd aros yn fyrrach na degawd yn ôl

25 Meh 2015 - 4:20yp

Ond mae perfformiad yn erbyn targedau amseroedd aros wedi dirywio yn ddiweddar, ac mae angen cynlluniau mwy cynaliadwy i ateb y galw cynyddol am wasanaethau 

Cyngor Abertawe yn gwella mewn amrywiaeth o wasanaethau

24 Meh 2015 - 10:19yb

Mae gweledigaeth glir y Cyngor yn golygu eu bod hefyd yn paratoi ar gyfer heriau dywed yr Archwilydd Cyffredinol. 

Tudalennau