Newyddion

News pane

Addysg Uwch Cymru mewn sefyllfa ariannol 'gadarn' a'r Polisi Ffioedd Dysgu'n cael ei weithredu'n dda

21 Tach 2013 - 4:13yp

Ond roedd yr arfarniad o opsiynau polisi'n gyfyngedig ac mae'r amcangyfrif o gostau wedi cynyddu, meddai'r Archwilydd Cyffredinol

Archwilydd Cyffredinol yn Ceisio Barn ar Set Fanylach o Egwyddorion Archwilio

14 Tach 2013 - 12:20yp

Corff gwarchod y sector cyhoeddus yn gofyn am adborth gan y cyhoedd yn ogystal â rhanddeiliaid allweddol ar god a datganiad o arfer diwygiedig 

Swyddfa Archwilio Cymru yn Ymuno â'r Comisiwn Elusennau i Gynnal Seminar Arfer Da i Ymddiriedolwyr

5 Tach 2013 - 12:20yp

Caiff y bobl sy'n rhedeg elusennau yng Nghymru eu gwahodd i seminar rhyngweithiol am ddim er mwyn edrych ar ffyrdd o wella systemau llywodraethu, llythrennedd ariannol, prosesau gwneud penderfyniadau, y diwylliant grantiau a recriwtio yn y trydydd sector yng Nghymru.

Apel am farn cleifion ar wasanaethau orthopedig

1 Tach 2013 - 12:20yp

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn annog y cyhoedd i rannu eu profiadau o wasanaethau orthopedig fel rhan o astudiaeth newydd.

Bwrdd newydd Swyddfa Archwilio Cymru yn barod am waith

23 Hyd 2013 - 12:00yb

Mae Bwrdd newydd yn barod i gymryd yr awenau yn Swyddfa Archwilio Cymru heddiw.

Rhannu ymarferion gofal heb ei drefnu

4 Hyd 2013 - 12:00yb

Yn y blog bost diweddaraf o'r Gyfnewidfa Arfer Dda mae Tanwen Grover wedi tynnu enghreifftiau diddorol o gynlluniau gofal heb ei drefnu sy'n cael eu rhedeg gan gyrff GIG at ei gilydd.

Yr Archwilydd Cyffredinol Yn Cyhoeddi Llythyr Asesiad Gwella Ac Adroddiad Gwella Blynyddol Ar Gyngor Caerdydd

4 Hyd 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r archwilydd cyffredinol wedi cyhoeddi ei lythyr Asesiad Gwella ac Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Caerdydd.

Pwysau i'r Dyfodol ar Wasanaethau Cyhoeddus Cymreig

26 Medi 2013 - 12:00yb

Awdur yr adroddiad gan Wasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025 yw ein cydweithiwr Mark Jeffs. Mae'n Arweiniwr Archwilio Perfformiad yn Swyddfa Archwilio Cymru sydd ar secondiad rhan amser gyda'r fforwm meddwl.

Llywodraeth leol Cymru yn gwella'i threfniadau ar gyfer cynllunio, darparu ac adrodd ar welliannau

26 Medi 2013 - 12:00yb

Ond mae angen gwneud mwy o gymariaethau er mwyn i bobl Cymru allu barnu cynnydd drostynt eu hunain, meddai Archwilydd Cyffredinol Cymru

Tudalennau